ПИСА 2022

Гимназијалци изнад ОЕЦД просека!

OECD PISA програм је програм међународне евалуације образовних постигнућа. PISA програм спроводи се од 2000. године у трогодишњим циклусима и на основу њега се систематски прати који ниво функционалне писмености достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних наука и разумевања прочитаног.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализовао је главно ПИСА тестирање у периоду од 8.03. до 15.04.2022. године. У тестирању су учествовале 183 школе које су изабране методом случајног избора, а у свакој школи такође методом случајног избора изабрано је 42 ученика који су позвани на тестирање. У двочасовном електронском тестирању читалачке, научне и математичке писмености, као и креативног мишљења, тестирано је укупно 6413 ученика. Ученици наше школе били су део овог тестирања.

Просечно постигнуће ученика Гимназије Зајечар у домену математике је 505 поена, у домену читања 499 поена и у домену наука 514 поена.  

У наставку су графички прикази просечних постигнућа ученика у Србији, суседним земљама и ОЕЦД земљама и разлике у постигнућима између различитих типова школских програма у школама у Србији.
Детаљније информације можете видети на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  
Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar