Колектив

 • Директор
  srki2
  Срђан Станојевић

 • ПсихологДрагана Петровић

 • СекретарБранислав Денчић

 •  Рачуновођа
  vesna
  Весна Цокић

 • Директор
  srki2
  Срђан Станојевић

 • ПсихологДрагана Петровић

 • СекретарБранислав Денчић

 • Рачуновођа
  vesna
  Весна Цокић

________________________________________________________________

Биљана Савић Симоновић

Српски језик и књижевност

Анита Микић

Енглески језик

Дијана Лазаревић

Српски језик и књижевност

Марина Јовановић

Енглески језик

Виолета Симић

Српски језик и књижевност

Слободанка Станковић Петровић

Енглески језик

Јелена Димовић

Српски језик и књижевност, Уметност и дизајн

Маја Митровић

Немачки језик

Слађана Петковић

Грађанско васпитање

Драгица Вељковић

Француски језик, Латински језик

Ивана Радичевић

Француски језик, Језик, медији и култура

Саша Недељковић

Програмске парадигме, Програмирање, Примена рачунара

Јелена Станковић

Биологија  

Милена Костић

Италијански језик, Језик, медији и култура, библиотека

Слађана Бујанић Божовић

Библиотека  

Сузана Томић

Историја

Дејан Живановић

Историја, библиотека

Слободан Петковић

Географија
Гордана Вељковић Музичка култура Дарја Ницић Уметност и дизајн
Радмило Николић Ликовна култура, Уметност и дизајн Иван Миленовић Примењене науке
Ема Игњатовић Биологија Ана Вукић Физичко и здравствено васпитање
Милан Димитријевић Физичко и здравствено васпитање, Здравље и спорт Срђан Милијић Математика, Дискретна математика
Наташа Станојевић Математика, Рачунарство и информатика Данијела Митов Математика, Рачунарство и информатика
Драгана Секулић Пилиповић Математика, Рачунарство и информатика Ана Пашалић Рачунарство и информатика
Мирјана Станојевић Физика Младен Шљивовић Физика, Примењене науке 2
  Виолета Галик Хемија   Ивана Божиновић Хемија, Примењене науке 1
  Војкан Стојиљковић Хемија Слађана Стојановић Дицков Филозофија, Религије и цивилизације, Грађанско васпитање
Брана Ђорђевић Психологија Драгана Рашић Социологија, Грађанско васпитање, Основи геополитике
Миљан Манић Верска настава Бојан Муврин Програмирање, Базе података, Примена рачунара
Весна Миловић Примена рачунара, Програмирање, Објектно оријентисано програмирање, Веб програмирање   Сандра Николић Музичка култура, Уметност и дизајн, хор
Ивана Николић Географија, Примењене науке 1 Петар Зарков Здравље и спорт
Ненад Пауновић Рачунарски системи, Оперативни системи и рачунарске мреже Дејан Голубовић Грађанско васпитање
Наташа Јовановић Ристић Физика  
Бојана Савић Референт за финансијско рачуноводствене послове Зоран Минић Техничар одржавања информационих система и технологија
Асен Цеков Домар Драгица Николић Чистачица
Маја Милосављевић Чистачица Сандра Милојевић Чистачица
Гордана Гојковић Чистачица   Валентина Радовановић Чистачица
   
Podeli: