Kolektiv

 • Direktor:
  srki2
  Stanojević Srđan

 • Psiholog:
  draganap

  Petrović Dragana

 • Sekretar:Denčić Branislav

 •  Računovođa:
  vesna
  Cokić Vesna

 • Direktor:
  srki2
  Stanojević Srđan

 • Psiholog:
  draganap

  Petrović Dragana

 • Sekretar:Denčić Branislav

 • Računovođa:
  vesna
  Cokić Vesna

________________________________________________________________
 • Kolektiv – Profesori:
 • Matematika i računarstvo i informatika: Mitov Danijela, Sekulić Pilipović Dragana, Stanojević Nataša, Milijić Srđan, Pašalić Ana
 • Srpski jezik i književnost: Simić Violeta, Dimović Jelena, Lazarević Dijana, Simonović Savić Biljana
 • Engleski jezik: Mikić Anita, Stanković Petrović Slobodanka, Jovanović Marina
 • Nemački jezik: Mitrović Maja, Stojanović Aleksandra
 • Francuski jezik: Veljković Dragica, Radičević Ivana
 • Španski jezik: Stanojević Marinović Vesna, Todorović Nevenka
 • Latinski jezik: Radičević Ivana, Veljković Dragica
 • Ruski jezik: Bujanić Božović Slađana
 • Italijanski jezik: Kostić Milena
 • Geografija: Petković Slobodan, Nikolić Ivana
 • Biologija: Pavlović Jelica, Ignjatović Ema
 • Fizika: Šljivović Mladen, Stanojević Mirjana, Kalinović Ivana
 • Hemija: Bajović Slavica, Marjanović Verka, Galik Violeta
 • Istorija: Tomić Suzana, Živanović Dejan
 • Filozofija i građansko vaspitanje: Stojanović Dickov Slađana
 • Psihologija: Đorđević Brana
 • Muzička kultura: Nikolić Sandra, Milenković Maja
 • Likovna kultura(Umetnost): Nikolić Radmilo
 • Fizičko vaspitanje: Vukić Ana, Dimitrijević Milan
 • Sociologija i građansko vaspitanje: Rašić Dragana
 • Ustav i prava građana: Jevtić Vukica, Rašić Dragana
 • Verska nastava: Mladenović Miljan
 
Podeli: