Упис 2020/2021.

УПИС 2020/2021.

 
Шифра профила Образовни профил Квота Уписано Мин. бодова Просечан бр. бодова Макс. бодова
 ZAZA GA 4R04S Природно математички смер 30 30 73.72 90.76 99.70
  ZAZA GA 4R01S  Друштвено језички смер 30 23 62.72 75.47 90.65
ZAZA GA 4R03S Општи тип 30 30 51.04 70.42 90.33
ZAZA GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20 19 199.85 258.23 324.73
  За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанствима о завршеној основној школи. За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
 • општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе
 • резултата на завршном испиту
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе
Редослед кандидата за упис у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику утврђује се на основу:
 • општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе
 • успеха на завршном испиту
 • успеха на пријемном испиту
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета који су обухваћени завршним испитом и који имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), додељују следећи бодови: 1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прво место – дванаест (12) бодова, – друго место – десет (10) бодова, – треће место – осам (8) бодова. 2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прво место – шест (6) бодова, – друго место – четири (4) бода, – треће место – два (2) бода. Када је кандидат освојио више појединачних места на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова. Прва три места, јесу места која одговарају првом, другом и трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи. Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године. Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

Рангирају се ученици који имају минимум 50 бодова.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему се могу користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Рок за пријављивање је од 18-21. маја 2020. године од 8.00-20.00 часова, на мејл адресе gimza@ptt.rs или info@gimza.edu.rs. Ученици се пријављују попуњавањем електронског обрасца пријаве и слањем на наведене мејлове. Пријаве се преузимају са линка  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

У тексту мејла навести генерички број који је добијен при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријемни испит из математике за упис ученика у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику одржаће се дана 10.јуна 2020.године у Гимназији Зајечар од 10,00 до 12,00 часова.

Ученици који полажу испит дужни су да дођу у школу најкасније до 9,15 часова и да понесу своју оверену ђачку књижицу са фотографијом и потписом.

Потребно је, такође, понети и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, оловку хемијску, оловку графитну, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење).

Дозвољено је понети и флашицу са водом.

Не може се користити калкулатор на мобилном телефону, односно мобилни телефони су забрањени!

ПРИМЕРИ КАЛКУЛАТОРА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО.

Правилник о упису у средњу школу.

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у РС за школску 2020/2021. годину

Документа за упис

Учесници конкурса подносе следећа документа:

 • Пријаву за упис,
 • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
 • Уверење о положеном завршном испиту
 

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ И СТРУЧНО УПУТСТВО

Поштовани, Гимназија у Зајечару нуди ученицима који уписују први разред школске 2020/2021. године следећа 4 изборна програма:

 • Здравље и спорт
 • Уметност и дизајн
 • Примењене науке
 • Језик, медији и култура.

Ученици се опредељују за 2 од поменута 4 програма. Информације о поменутим програмима могу се преузети ОВДЕ.

Такође, користимо прилику да вас информишемо да је дошло до промене у календару уписних активности.

Нови термини уписа су:

– Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак – петак 09. и 10.07. 08.00-15.00

– Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак 13.07. 08.00-15.00

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у средњој школи.

Поред услуге еУпис за школе, од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Према томе, родитељи/други законски заступници:

1)  Имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу. УПУТСТВО ЗА еУПИС

2)  Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и сл.)

Podeli:

Ostavite komentar