Raspored pismenih i kontrolnih vežbi

Septembar 2016.
Odelj. 1 2 3 4 5.
I1 Matematika
I2 Matematika
I3 Matematika
I4
II1 Matematika
II2
II3 Matematika
II4
III1 Matematika
III2 Matematika
III3 Matematika
III4
IV1 Matematika
IV2
IV3 Matematika
IV4
 
Oktobar 2016.
Odelj. 1 2 3 4
I1  Istorija  Engleski, Francuski, Španski, Nemački Srpski jezik, Latinski
I2 Istorija Engleski, Francuski Srpski jezik, Latinski
I3 Biologija Engleski, Francuski, Španski, Nemački Srpski jezik, Latinski
I4 Matematika Srpski jezik, Engleski Matematika, Latinski
II1 Srpski jezik  Francuski, Španski, Engleski jezik Latinski, Biologija
II2 Matematika Srpski jezik  Engleski jezik, Francuski Fizika, Biologija, Latinski
II3 Srpski jezik  Francuski, Španski Matematika, Engleski
II4 Matematika Fizika Srpski jezik, Francuski Engleski
III1 Istorija Srpski jezik, Engleski Francuski, Nemački, Fizika
III2 Istorija Srpski jezik, Engleski  Francuski, Nemački, Fizika
III3 Srpski jezik  Engleski Francuski, Fizika
III4 Matematika Srpski jezik  Engleski Francuski, Fizika
IV1 Srpski jezik  Engleski jezik, Francuski Francuski
IV2 Srpski jezik, Matematika Engleski jezik Fizika
IV3 Srpski jezik  Matematika Francuski, Nemački, Engleski
IV4 Matematika Srpski jezik, Fizika  Francuski, Nemački, Engleski
 
Novembar 2016.
Odelj. 1 2 3 4 5
I1 Fizika Matematika, Istorija Hemija, Biologija Matematika
I2 Fizika Matematika, Istorija Hemija, Biologija Matematika
I3 Fizika Matematika  Biologija Hemija Matematika
I4 Fizika Hemija
II1 Fizika Matematika
II2 Matematika, Italijanski jezik  
II3  Fizika, Italijanski jezik  Hemija Matematika
II4 Matematika, Italijanski jezik Hemija
III1 Engleski jezik, Istorija  Matematika Matematika
III2 Engleski jezik, Istorija  Matematika Matematika
III3  Istorija Matematika, Hemija Biologija
III4 Matematika, Istorija Hemija  Biologija
IV1 Matematika  Engleski jezik Matematika
IV2 Matematika, Engleski jezik
IV3 Fizika Hemija Matematika
IV4 Hemija Matematika
 
Decembar 2016.
Odelj. 1 2 3 4
I1 Srpski jezik Francuski, Španski Nemački  Istorija, Biologija
I2 Francuski Srpski jezik, Fizika, Istorija
I3 Francuski, Španski Nemački Srpski jezik, Fizika
I4 Matematika Srpski jezik  Srpski jezik Matematika, Latinski jezik
II1 Matematika, Biologija Latinski jezik Engleski jezik   Srpski jezik
II2 MatematikaBiologija Latinski jezik  Engleski jezik  Srpski jezik, Fizika
II3 Srpski jezik  Matematika
II4 Matematika Fizika  Engleski jezik  Srpski jezik
III1  Matematika  Francuski, Fizika, Istorija
III2  Matematika, Srpski jezik  Srpski jezik Francuski 
III3 Matematika Srpski jezik, Istorija  Engleski jezik Francuski
III4 Matematika Istorija  Srpski jezik Francuski
IV1   Matematika  Francuski, Fizika
IV2 Matematika  Fizika
IV3 Srpski jezik Matematika  Francuski, Nemački
IV4  Matematika Srpski jezik Engleski jezik, Biologija  Francuski, Nemački
 
Januar 2017.
Odelj. 1 2 3 4
I1 Matematika Engleski jezik
I2 Matematika, Biologija Engleski jezik
I3 Matematika Engleski jezik
I4 Engleski jezik
II1 Francuski, Španski
II2 Francuski, Italijanski  Matematika
II3 Francuski, Italijanski, Španski, Fizika Engleski jezik 
II4 Francuski, Italijanski   Matematika
III1 Srpski jezik, Biologija Engleski jezik 
III2 Biologija Engleski jezik
III3 Matematika, Fizika
III4  Engleski jezik, Fizika Matematika
IV1 Srpski jezik  Engleski jezik
IV2  Srpski jezik Matematika Engleski jezik
IV3 Engleski jezik
IV4 Matematika Fizika
 
Februar 2017.
Odelj. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1 Biologija
II2 Biologija
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Mart 2017.
Odelj. 1 2 3 4 5
I1  Engleski jezik Matematika Hemija, istorija Latinski jezik  Francuski, španski, nemački
I2  Engleski jezik Fizika, matematika Hemija, istorija Latinski jezik Francuski, srpski jezik
I3 Engleski jezik, biologija Fizika Matematika  Latinski jezik Francuski, španski, nemački, srpski jezik
I4 Engleski jezik, biologija  Fizika, matematika Matematika  Latinski, francuski Srpski jezik
II1 Matematika Francuski, španski  Latinski jezik  Engleski jezik
II2 Fizika Francuski, Matematika Latinski jezik  Engleski, italijanski jezik
II3  Fizika, matematika Francuski, španski   Engleski jezik Italijanski jezik
II4  Francuski, Matematika Italijanski jezik
III1  Matematika  Biologija Fizika, istorija   Engleski jezik Francuski, nemački, engleski jezik
III2 Matematika Biologija Fizika, istorija  Engleski jezik Francuski, nemački, srpski jezik
III3 Matematika Biologija Fizika, engleski  Francuski jezik
III4 Biologija Fizika, Matematika  Engleski jezik Francuski jezik
IV1  Matematika Istorija  Srpski jezik Engleski jezik Francuski jezik
IV2  Fizika, istorija Srpski jezik, Matematika Engleski jezik
IV3 Matematika, hemija  Matematika  Engleski jezik Francuski, nemački jezik
IV4 Biologija Matematika, hemija   Engleski jezik Francuski, nemački jezik
 
April 2017.
Odelj. 1 2 3 4
I1 Srpski, engleski jezik Matematika Istorija
I2  Engleski jezik Matematika Istorija
I3  Engleski jezik Matematika
I4  Engleski jezik  Matematika
II1  Srpski jezik, biologija Matematika
II2  Biologija Srpski jezik
II3  Srpski jezik, biologija Matematika
II4  Srpski jezik, biologija Matematika, engleski jezik
III1 Srpski jezik Matematika Biologija
III2 Engleski jezik  Matematika Biologija
III3  Srpski jezik Matematika, Hemija
III4  Srpski jezik MatematikaHemija
IV1  Srpski jezik Matematika  Istorija Engleski, francuski jezik
IV2  Srpski jezik  Matematika Istorija Engleski jezik
IV3  Matematika Srpski jezik Francuski, nemački jezik
IV4 Srpski jezik Matematika Biologija, francuski, nemački jezik
 
Maj 2017.
Odelj. 1 2 3 4 5
I1 Srpski jezik, fizika Latinski jezik  Francuski, španski, nemački
I2 Srpski jezik Latinski jezik, srpski jezik Francuskifizika
I3 Srpski jezik  Latinski jezik, srpski jezik, hemija Francuski, španski, nemački, fizika
I4 Srpski jezik  Matematika, srpski jezik, hemija Latinski jezik, fizika
II1 Španski jezik  Matematika Srpski jezik Engleski jezik  Latinski jezik
II2 Italijanski jezik  Srpski jezik Engleski jezik Latinski jezik, fizika, geografija
II3 Španski, italijanski jezik   Srpski jezik Engleski jezik Fizika
II4 Italijanski jezik  Matematika Engleski jezik Srpski jezik Matematika
III1  Istorija    Francuski, nemački jezik Srpski jezik, fizika
III2 Istorija Srpski jezik Francuski, nemački jezik, srpski jezik Fizika
III3 Istorija Engleski jezik Francuski jezik  Srpski jezik, fizika
III4 Istorija, matematika Engleski jezik Francuski jezik Srpski jezik, fizika
IV1  Srpski jezik, sociologija Matematika, fizika  Engleski jezik
IV2   Srpski jezik, sociologija Matematika Engleski jezik
IV3 Engleski jezik, fizika, sociologija Srpski jezik  Matematika
IV4 Engleski jezik, sociologija Srpski jezik  Matematika
 
Jun 2017.
Odelj. 1 2 3 4
I1  Engleski jezik  Matematika, istorija
I2  Engleski jezik Matematika, istorija
I3  Engleski jezik Matematika
I4  Engleski jezik
II1 Francuski jezik  Matematika
II2 Francuski jezik  Matematika
II3 Francuski jezik  Matematika 
II4  Francuski jezik  
III1  Engleski jezik  Matematika
III2  Engleski jezik Matematika 
III3 Matematika 
III4 Matematika 
IV1
IV2
IV3
IV4
Podeli: