Распоред писмених и контролних вежби

Септембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2 енглески језик математика
I3 енглески језик математика
I4 математика
II1
II2 математика
II3 математика
II4 математика
III1
III2 математика
III3
III4 математика
IV1 историја
IV2 математика
IV3 физика математика
IV4 математика
 
Октобар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 историја, математика српски језик, латински језик енглески језик, физика историја, математика
I2 историја српски језик латински језик, биологија, хемија фр продужни, физика историја, математика
I3 историја српски језик, латински језик, биологија фр продужни, енглески, немачки језик, физика историја, математика
I4 програмирање српски језик енглески језик, примена рачунара математика
II1 историја, математика латински језик, биологија фр продужни, енглески, немачки језик историја, математика
II2 српски језик латински језик, биологија фр продужни, немачки језик математика
II3 историја фр продужни, немачки језик, физика хемија, историја, математика
II4 српски језик, програмирање хемија математика, програмирање
III1 историја, математика српски језик фр продужни/ фр почетни, немачки језик биологија, енглески језик историја, математика
III2 историја српски језик фр продужни/ фр почетни, немачки језик биологија, енглески језик историја, математика
III3 историја, математика фр продужни/ фр почетни, немачки језик енглески језик, физика историја, математика
III4 базе података енглески, српски језик ООП математика
IV1 математика фр продужни, немачки језик, српски језик  фр почетни, енглески језик историја, математика
IV2 биологија, фр продужни, немачки језик фр почетни, физика математика
IV3 биологија, фр продужни, немачки језик  фр почетни, енглески језик математика
IV4 веб програмирање базе података енглески језик српски језик математика, веб програмирање
 
Новембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1 немачки језик историја историја, латински језик
I2 историја историја, математика, латински језик
I3 историја, српски језик историја, математика
I4 програмирање математика
II1 енглески језик историја, српски језик
II2 енглески језик српски језик, математика
II3 енглески језик историја, математика
II4 програмирање, енглески језик математика, физика
III1 немачки језик историја
III2 немачки језик историја, математика
III3 немачки језик историја
III4 примена рачунара, ООП базе података српски језик, математика
IV1 немачки језик историја
IV2 немачки језик енглески језик математика
IV3 немачки језик математика физика
IV4 програмске парадигме базе података веб програмирање, математика
 
Децембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1 српски језик физика, немачки језик енглески језик, математика
I2 српски језик, физика француски језик, енглески језик хемија, биологија математика
I3 српски језик, физика немачки језик, француски језик, енглески језик енглески језик, биологија математика
I4 физика српски језик, програмирање, географија енглески језик, математика
II1 латински језик немачки језик, француски језик хемија, енглески језик биологија, математика
II2 латински језик, хемија немачки језик, француски језик, енглески језик математика биологија
II3 српски језик физика, немачки језик, француски језик хемија, историја математика
II4 хемија српски језик, програмирање енглески језик, математика
III1 српски језик немачки језик, француски језик физика, енглески језик математика, историја
III2 српски језик, физика немачки језик, француски језик физика, енглески језик, математика биологија, историја
III3 српски језик немачки језик, француски језик, енглески језик математика, историја
III4 српски језик, програмирање базе података, ООП физика, енглески језик математика
IV1 немачки језик, француски језик српски језик, енглески језик, математика историја
IV2 српски језик, физика немачки језик, француски језик, енглески језик биологија математика
IV3 српски језик немачки језик, француски језик енглески језик биологија, математика
IV4 физика, енглески језик српски језик, базе података, веб програмирање математика
 
Јануар 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1 историја
I2 историја
I3 историја
I4
II1 латински језик
II2 латински језик
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Фебруар 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1 латински језик математика физика, историја
I2 латински језик физика, биологија хемија, енглески језик математика, француски језик
I3 латински језик биологија српски језик математика, француски језик
I4 програмирање математика, физика
II1 историја латински језик, биологија француски језик, математика
II2 латински језик, биологија хемија француски језик, математика
II3 историја хемија математика, француски језик
II4 хемија, програмирање математика
III1 историја математика историја, физика
III2 историја биологија математика, историја
III3 историја математика физика, историја
III4 енглески језик математика, физика
IV1 историја математика историја, физика
IV2 физика биологија енглески језик, математика
IV3 биологија, физика математика
IV4 базе података, енглески језик математика, физика
 
Март 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1 српски језик, латински језик енглески језик, историја математика
I2 српски језик, латински језик биологија историја математика
I3 латински језик, физика биологија, српски језик енглески језик, историјa математика
I4 српски језик енглески језик математика
II1 физика енглески језик историја латински језик, математика
II2 физика српски језик математика латински језик
II3 физика историја математика
II4 српски језик, програмирање математика
III1 француски језик почетни   српски језик историја, француски про, математика
III2 француски језик почетни, физика историја   српски језик математика, француски продужни
III3 француски језик почетни енглески језик, математика историја, француски продужни
III4 базе података српски језик, ооп дискретна математика математика
IV1 француски језик, српски језик енглески језик, математика историја, француски продужни
IV2 француски језик почетни математика, француски продужни
IV3 француски језик почетни енглески језик математика, француски продужни
IV4 српски језик веб програмирање математика
 
Април 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1 енглески језик, историја географија
I2 енглески језик физика, историја географија, хемија
I3 историја географија, математика
I4 програмирање енглески језик математика
II1 географија енглески језик, хемија историја
II2 географија енглески језик хемија математика
II3 географија енглески језик хемија математика, историја
II4 програмирање енглески језик математика, хемија, програмирање
III1 енглески језик историја
III2 енглески језик историја математика
III3 историја математика
III4 српски језик, енглески језик програмирање 3, математика
IV1 француски, немачки језик српски језик, математика
IV2 француски, немачки језик, физика српски језик
IV3 физика француски језик, немачки језик математика, српски језик
IV4 базе података српски језик
 
Мај 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1 математика немачки језик латински језик физика, историја
I2 математика француски језик латински језик историја
I3 француски, немачки језик латински језик, историја српски језик, физика
I4 математика програмирање
II1 француски, немачки језик српски језик, физика латински језик, историја
II2 француски, немачки језик српски језик, физика латински језик
II3 француски, немачки језик српски језик, физика историја
II4 базе података српски језик, физика, програмирање
III1 математика српски језик, историја француски, немачки језик
III2 историја француски, немачки језик, физика
III3 српски језик историја, српски језик француски, немачки језик
III4 ООП базе података српски језик дискретна математика
IV1 историја енглески језик математика француски продужни
IV2 енглески језик математика српски језик француски продужни
IV3 енглески језик математика, српски језик француски продужни
IV4 веб програмираање енглески језик математика  
 
Јун 2024.
Одељ. 1 2 3
I1 српски језик, математика енглески језик  
I2 енглески језик, математика српски језик  
I3 математика енглески језик  
I4 математика енглески језик српски језик
II1 математика енглески језик  
II2 енглески језик, српски језик математика  
II3 енглески језик, математика српски језик  
II4 математика, српски језик енглески језик  
III1 математика енглески језик  
III2 српски језик, математика енглески језик  
III3 енглески језик, математика    
III4 енглески језик    
IV1      
IV2      
IV3      
IV4      
 
Podeli: