Распоред писмених и контролних вежби

Септембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2 енглески језик математика
I3 енглески језик математика
I4 математика
II1
II2 математика
II3 математика
II4 математика
III1
III2 математика
III3
III4 математика
IV1 историја
IV2 математика
IV3 физика математика
IV4 математика
 
Октобар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 историја, математика српски језик, латински језик енглески језик, физика историја, математика
I2 историја српски језик латински језик, биологија, хемија фр продужни, физика историја, математика
I3 историја српски језик, латински језик, биологија фр продужни, енглески, немачки језик, физика историја, математика
I4 програмирање српски језик енглески језик, примена рачунара математика
II1 историја, математика латински језик, биологија фр продужни, енглески, немачки језик историја, математика
II2 српски језик латински језик, биологија фр продужни, немачки језик математика
II3 историја фр продужни, немачки језик, физика хемија, историја, математика
II4 српски језик, програмирање хемија математика, програмирање
III1 историја, математика српски језик фр продужни/ фр почетни, немачки језик биологија, енглески језик историја, математика
III2 историја српски језик фр продужни/ фр почетни, немачки језик биологија, енглески језик историја, математика
III3 историја, математика фр продужни/ фр почетни, немачки језик енглески језик, физика историја, математика
III4 базе података енглески, српски језик ООП математика
IV1 математика фр продужни, немачки језик, српски језик  фр почетни, енглески језик историја, математика
IV2 биологија, фр продужни, немачки језик фр почетни, физика математика
IV3 биологија, фр продужни, немачки језик  фр почетни, енглески језик математика
IV4 веб програмирање базе података енглески језик српски језик математика, веб програмирање
 
Новембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Децембар 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Јануар 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Фебруар 2024.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Март 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Април 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Мај 2024.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Јун 2024.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Podeli: