Hegel – APSOLUTNI IDEALIZAM

BIOGRAFIJA Hegel je živeo od 1770. do 1831. Radio je kao univerzitetski profesor u Jeni, Hajdelbergu, a od 1818. u Berlinu. Bio je rektor berlinskog univerziteta. Njegova filozofija bila je službena, oficijelna filozofija pruskog carstva. Glavna Hegelova dela su “Nauka logike”, “Fenomenologija duha”, “Filozofija istorije”, “Estetika”, “Osnovne crte filozofije prava”, “Istorija filozofije”. Na Hegela su uticali Fihte i Kant, a sa Šelingom je bio prijatelj. Hegel je najpoznatiji po svojem filozofskom sistemu i svojoj filozofskoj metodi. Njegov filozofski sistem proizilazi iz njegove filozofske metode.
Podeli:
Opširnije

Karl Marks

Karl Marks (Nemačka, 1818-1883) Karl Marks je rodjen 1818. godine u Trieru u Njemačkoj.Otac mu je bio advokat-jevrej konvertit u protestantizmu, a majka mu je bila Holanđanka iz bogate porodice.Karl Marks studirao je od 1835.godine u Bonnu te potom u Berlinu, prvo pravo, a kasnije filozofiju.Odlazi u Bonn nastojeći da dobije posao kao nastavnik kod svog prijatelja teologa Brune Bauera, koji pak biva izbačen odlukom vlade sa sveučilišta.Marks je imao bogatu karijeru bio je mla di filozof, polemičar, novinar, aktivista.U starosti je bio analitičar, znanstvenik i revolucionar.Njegova djela su: Ø Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine Ø Prilog jevrejskom pitanju 1844. godine Ø Teze o Fojerbahu 1846. godine Ø Manifest komunističke partije 1848. godine Ø Najamni rad i capital 1849. godine Ø Kapital 1867. godine Ø O ukidanju privatne svojine nad zemljistem 1869. godine
Podeli:
Opširnije

Imanuel Kant

Kantov život i spisi Imanuel Kant rođen је 22. aprila l724. godine u Kenigzbergu u istočnoj Pruskoj. Njegova porodica vodi poreklo iz Škotske. Оd mnogobrojne dесе svojih roditelja Kant је bio četvrto dete. Otac mu је bio zanatlija, sedlar. I mati i otac pripadali su religijskoj sekti pijetista, i učenja pijetizma ostala su i za Kanta sastavni dео njegovih religijskih ubeđenja. Каd је Kantu bilo osam godina, stupio је u gimnaziju u Collegium Fridericianum, gde је dobio solidno klasično obrazovanje. Bio је uvek prvi u razredu, i već tada njegovi drugovi proricali su mu veliku budućnost. Na univerzitet је stupio l740. i upisao se na filozofski fakultet, ali је posećivao i predavanja iz teologije.
Podeli:
Opširnije

Prosvetiteljstvo i francuski materijalizam

Prosvetiteljstvo (franc. Siecle des lumieres, nem. Aufklarung, eng. Enlightenment) je pokret koji se u evropskoj kulturi razvija u XVII i XVIII veku.  Prosvetiteljstvo je širi društveni pokret građanske klase koja se borila protiv feudalnog poretka. Osnovne stavove prosvetiteljstva predstavljaju postavke:  – o racionalnosti kao osnovu sveta koji se samim tim može spoznati pomoću ljudskog razuma shodno čemu istinsko saznanje može da se temelji na ljudskom iskustvu i pravilnoj upotrebi razuma a ne na poštovanju autoriteta religije i tradicije; 
Podeli:
Opširnije

Džon Lok

 BIOGRAFIJA Džon Lok rodio se iste godine kao i Spinoza.(1632-1704). Revolucionarna zbivanja u Engleskoj sredinom XVII veka doživljavao je kao dečak i mladić. Dok je njegov otac, pravnik i vatreni puritanac, kao oficir revolucionarne armije aktivno učestvovao u građanskom ratu, dotle je sin učio, najpre na Školi u Vestminsteru (1646 —1653) a zatim u Oksfordu (1653-1657), gde je po završetku studija ostao kao neka vrsta asistenta za grčki jezik i retoriku, a kasnije za moralnu filozofiju. Sholastička filozofija, koja je u to vreme još uvek dominirala u Oksfordu, nije uspela da zarazi Loka. Veliko interesovanje za proučavanje prirodnih nauka (hemije, eksperimentalne fizike i naročito medicine). U toku niza godina on je bio kućni lekar Ešlijeve porodice, vaspitač njegovog najstarijeg sina, a takođe sekretar i savetnik samog barona.
Podeli:
Opširnije