Распоред писмених и контролних вежби

Септембар 2020.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 Историја/Биологија
I2 Историја/Биологија
I3 Историја/Биологија
I4 Енглески језик Програмирање
II1 Историја/Биологија
II2 Историја/Биологија
II3 Историја/Биологија
II4 Програмирање Математика
III1
III2 Биологија
III3
III4 Програмирање
IV1 Математика
IV2 Математика
IV3
 
Октобар 2020.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Математика/ Српски језик Француски језик Латински језик/ Хемија
I2 Математика/ Српски језик Француски језик Латински језик/ Хемија
I3 Математика/ Српски језик Француски/ Немачки језик Латински језик/ Хемија
I4 Математика/ Српски језик Физика
II1 Математика Физика Француски/ Италијански језик/ Српски језик Латински/ Енглески језик
II2 Математика Француски/ Немачки/ Италијански језик/ Српски језик Латински језик
II3 Математика Физика/ Енглески језик Француски/ Немачки/ Италијански језик/ Српски језик Хемија
II4 Дискретна математика Програмирање/ Српски језик
III1 Математика/ Историја Енглески језик Француски језик Српски језик
III2 Математика/ Историја Француски/ Немачки/ Енглески језик Српски језик
III3 Математика Енглески језик/ Српски језик Француски језик Хемија
III4 Математика Српски језик Енглески језик/ Базе података
IV1 Историја Енглески језик Француски/ Енглески језик Математика
IV2 Српски/ Енглески језик Француски/ Немачки језик Математика
IV3 Математика Француски језик
 
Новембар 2020.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Енглески језик/ Историја/ Математика Физика Биологија
I2 Енглески језик/ Историја/ Математика Физика Биологија
I3 Енглески језик/ Историја/ Математика Биологија
I4 Математика Програмирање
II1 Хемија/ Историја/ Математика Биологија Физика/ Енглески језик
II2 Историја/ Математика Енглески језик Биологија/ Хемија
II3 Историја/ Математика Биологија Физика
II4 Математика Хемија/ Енглески језик Програмирање
III1 Историја/ Математика
III2 Историја/ Математика Биологија
III3 Историја/ Математика
III4 Програмирање Математика Физика/ Базе података
IV1 Српски језик Физика Историја
IV2 Физика/ Енглески језик
IV3 Српски језик/ Математика Енглески језик
 
Децембар 2020.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Француски језик Математика
I2 Француски језик Француски језик
I3 Француски језик Француски језик
I4 Математика
II1 Математика Француски језик
II2 Математика Француски језик
II3 Математика Француски језик
II4 Програмирање Примена рачунара Математика
III1 Француски језик Математика
III2 Француски језик Француски језик
III3 Француски језик Француски језик
III4 Математика, Програмирање Енглески језик
IV1 Француски језик Математика
IV2 Француски језик Математика
IV3 Математика
 
Јануар 2021.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Биологија
I2 Биологија, Српски језик
I3 Биологија, Математика, Српски језик
I4 Математика
II1 Биологија, Латински језик
II2 Биологија, Латински језик
II3 Биологија, Математика
II4 Енглески језик, Програмирање
III1 Енглески језик, Историја
III2 Биологија
III3 Историја
III4 Математика
IV1
IV2 Српски језик, Енглески језик
IV3
 
Фебруар 2021.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Латински језик, Српски језик, Историја  Немачки језик, Физика Енглески језик Француски језик (п), Биологија, Математика
I2 Латински језик, Историја  Математика, Немачки језик, Физика Енглески језик Француски језик (п), Биологија
I3 Латински језик, Историја  Немачки језик, Физика  Енглески језик Француски језик (п), Математика, Биологија
I4 Српски језик, Програмирање Енглески језик, Физика Математика Рачунарски системи
II1 Историја, Енглески језик Математика Српски језик, Италијански језик  Немачки језик, Француски језик (п)
II2 Енглески језик, Математика Немачки језик, Физика Српски језик, Италијански језик  Француски језик (п)
II3 Историја, Српски језик, Немачки језик   Енглески језик Математика, Италијански језик Француски језик (п)
II4 Српски језик, Математика  Дискретна математика Физика Програмирање
III1     Српски језик, Математика  Немачки језик, Француски језик (п)
III2 Математика, Немачки језик Енглески језик Српски језик, Физика  Француски језик (п)
III3   Српски језик, Математика Енглески језик, Физика Немачки језик, Француски језик (п)
III4 Српски језик Програмирање, Физика Математика, Примена рачунара Објектно оријентисано програмирање
IV1 Историја  Математика Француски језик, Српски језик  Енглески језик
IV2 Немачки језик Математика 
IV3 Математика, Физика Енглески језик Француски језик, Српски језик 
 
Март 2021.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 Латински језик, Историја Немачки језик, Француски језик (продужни) Енглески језик Математика Историја, Српски језик
I2 Латински језик, Историја Немачки језик, Француски језик (продужни), Математика Енглески језик Српски језик Историја
I3 Латински језик Немачки језик, Француски језик (продужни) Српски језик, Енглески језик Математика Историја
I4 Српски језик Математика
II1 Историја, Биологија Латински језик Историја, Енглески језик Математика
II2 Биологија Латински језик, Немачки језик Математика
II3 Историја, Биологија Немачки језик Српски језик Историја Математика
II4 Српски језик Математика, Физика Програмирање
III1 Историја Српски језик Енглески језик Историја, Математика
III2 Историја Француски језик (продужни), Српски језик Енглески језик Историја, Математика
III3 Историја Математика, Француски језик (продужни) Енглески језик Историја
III4 Базе података Енглески језик Програмирање Математика
IV1 Историја, Немачки језик Француски језик (продужни), Српски језик Енглески језик Историја,Француски језик (п)
IV2 Немачки језик, Француски језик (продужни), Српски језик Енглески језик Српски језик, Енглески језик
IV3 Немачки језик, Математика Француски језик 
 
Април 2021.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Српски језик, Историја, Географија Историја, Физика, Француски језик Математика
I2 Енглески језик, Историја, Географија Српски језик, Физика, Француски језик Математика
I3 Енглески језик, Историја, Географија Српски језик, Историја, Француски језик Физика
I4 Физика Рачунарски системи Српски језик Математика
II1 Физика, Историја Италијански, Историја, Српски, Француски језик Латински језик, Енглески језик
II2 Математика, Историја Италијански, Српски, Француски језик Латински језик
II3 Српски језик, Историја Италијански,  Историја, Српски, Француски језик Математика, Енглески језик
II4 Историја Српски језик
III1 Историја Историја, Француски, Немачки језик Историја
III2 Енглески језик, Историја Историја, Француски језик Историја
III3 Енглески језик, Историја Биологија, Историја, Француски језик
III4 Објектно-оријентисано програмирање Математика
IV1 Енглески језик, Историја Историја, Физика, Немачки, Француски језик
IV2 Енглески језик Физика, Француски језик
IV3 Енглески језик Биологија Физика
 
Мај 2021.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Биологија Латински језик Француски језик почетни, Математика Енглески језик, Историја
I2 Латински језик Француски језик почетни Енглески језик, Историја
I3 Латински језик, Математика Француски језик почетни Енглески језик, Историја
I4 Програмирање Математика
II1 Биологија, Математика Француски језик почетни, Италијански језик Латински језик
II2 Биологија, Математика Француски језик почетни, Италијански језик, Физика Латински језик
II3 Биологија Математика Француски језик почетни, Италијански језик Историја
II4 Математика Дискретна математика, Физика Програмирање
III1 Математика Француски језик почетни Физика
III2 Француски језик почетни, Математика Биологија Енглески језик, Физика
III3 Математика Француски језик почетни Физика Енглески језик, Историја
III4 Математика Базе података Објектно оријентисано програмирање
IV1 Енглески језик, Математика Француски језик, Историја  Математика
IV2 Математика Енглески језик Француски језик  Математика
IV3 Енглески језик, Математика Француски језик  Математика
 
Јун 2021.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Српски језик Француски језик Математика
I2 Математика Француски језик
I3 Математика Француски језик
I4 Енглески језик, Програмирање Математика Програмирање
II1 Историја, Енглески језик, Математика Српски језик
II2 Историја, Енглески језик, Математика Српски језик
II3 Математика Енглески језик
II4 Математика Енглески језик, Дискретна математика
III1 Историја Енглески језик, Француски језик
III2 Историја, Математика Француски језик
III3 Математика Француски језик
III4 Енглески језик, Програмирање Математика
IV1
IV2
IV3
 
Podeli: