Распоред писмених и контролних вежби

Септембар 2022.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 Историја
I2 Историја
I3 Историја, Математика
I4
II1 Историја Математика
II2 Историја Математика
II3 Историја Математика
II4 Математика
III1 Историја
III2 Математика
III3 Историја Математика, Биологија
III4
IV1 Историја
IV2
IV3
IV4 Математика
 
Октобар 2022.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Српски језик, Биологија Француски језик Физика, Латински језик Историја, Енглески језик
I2 Биологија, Математика Француски језик Физика, Латински језик Српски језик, Историја, Енглески језик
I3 Биологија, Математика Француски језик Математика, Физика, Латински језик Српски језик, Историја, Енглески језик
I4 Математика Програмирање Српски језик, Примена рачунара Математика, Енглески језик
II1 Биологија, Историја Латински језик Српски језик, Математика, Француски језик Историја, Француски језик, Енглески језик
II2 Биологија, Историја Српски језик, Латински језик Математика, Француски језик Историја, Француски језик, Енглески језик
II3 Српски језик, Историја Физика Француски језик Историја, Француски језик, Енглески језик
II4 Примена рачунара Српски језик Математика
III1 Математика, Историја Биологија, Енглески језик Француски језик Српски језик, Историја, Француски језик
III2 Српски језик, Физика Биологија, Енглески језик Француски језик Математика, Француски језик
III3 Српски језик, Историја Физика, Енглески језик Француски језик Историја, Француски језик
III4 Математика Српски језик Математика, Објектно-оријентисано програмирање
IV1 Математика, Историја Енглески језик Француски језик Српски језик, Историја
IV2 Математика Српски језик, Физика Француски језик Енглески језик
IV3 Математика Српски језик Француски језик Математика
IV4 Физика Српски језик Математика Енглески језик
 
Новембар 2022.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 Математика Географија, физика Биологија Историја
I2 Математика Географија, физика Биологија Историја
I3 Географија Биологија, физика Историја Математика
I4 Географија Математика Физика
II1 Биологија Историја Математика, српски језик
II2 Биологија Историја Математика, српски језик
II3 Математика Историја
II4 Програмирање Математика, српски језик
III1 Математика Биологија, историја
III2 Биологија Математика, физика
III3 Историја Биологија Математика
III4 Базе података Математика Базе података, енглески језик
IV1 Енглески језик Математика Историја Физика
IV2 Математика
IV3 Математика Енглески језик
IV4 Базе података, биологија Веб програмирање Математика
 
Децембар 2022.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Српски језик Француски/немачки језик, историја Хемија, енглески језик, математика
I2 Српски језик, хемија Француски/немачки језик, историја Математика, енглески језик
I3 Српски језик, хемија Француски/немачки језик, историја Математика, енглески језик
I4 Српски језик Хемија енглески језик Математика
II1 Физика, латински језик Српски језик, француски/немачки језик Математика, енглески језик
II2 Физика, латински језик Француски/немачки језик, историја Математика, енглески језик
II3 Физика Француски/немачки језик, историја Математика, енглески језик
II4 Физика Српски језик, програмирање Математика
III1 Српски језик Француски/немачки језик, историја Физика, енглески језик Математика
III2 Српски језик Француски/немачки језик Физика, енглески језик, математика
III3 Српски језик, историја Француски/немачки језик, Физика Математика, енглески језик
III4 Програмирање 3 Српски језик Математика
IV1 Српски језик Математика, енглески језик Француски/немачки језик
IV2 Хемија, енглески језик Српски језик, физика Француски/немачки језик, математика
IV3 Српски језик Српски језик, хемија Француски/немачки језик, математика
IV4 Физика Базе података, енглески језик Математика, веб програмирање
 
Јануар 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Биологија, историја
I2 Биологија, историја
I3 Биологија, историја
I4
II1 Биологија
II2 Биологија
II3
II4
III1
III2
III3 Историја
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Фебруар 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1 Историја Математика Латински језик, физика Биологија, француски језик
I2 Историја Математика, хемија Латински језик, физика Биологија, француски језик
I3 Историја, физика Хемија Латински језик Биологија, француски језик
I4 Програмирање Математика, хемија Физика
II1 Историја Латински језик Француски језик (по), српски језик
II2 Историја Латински језик Математика, француски језик (по)
II3 Математика Историја Француски језик (по)
II4 Програмирање Енглески језик, српски језик
III1 Биологија Историја Математика Физика Француски језик (по)
III2 Биологија Биологија Француски језик (по)
III3 Биологија Историја Биологија Француски језик (по), математика
III4 Примена рачунара Математика Физика Базе података, српски језик
IV1 Историја Енглески језик Математика Француски језик Српски језик
IV2 Математика Енглески, француски језик Физика, хемија
IV3 Математика, хемија Француски језик Енглески језик
IV4 Базе података Математика Веб програмирање, физика
 
Март 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1 Хемија Енглески језик Немачки језик, историја Математика
I2 Енглески језик Немачки језик, историја Математика, српски језик
I3 Математика Енглески језик Немачки језик, историја Српски језик
I4 Српски језик Енглески језик Математика
II1 Математика, енглески језик Биологија, историја Немачки језик, француски језик (пр) Латински језик
II2 Биологија Српски језик, енглески језик Немачки језик, француски језик (пр) Латински језик, математика
II3 Физика Историја Немачки језик, француски језик (пр) Математика, историја
II4 Математика Програмирање
III1 Енглески језик, историја Српски језик Немачки језик, француски језик (пр)
III2 Математика, енглески језик Физика Немачки језик, француски језик (пр)
III3 Физика, историја Енглески језик Немачки језик, француски језик (пр) Математика, историја
III4 Објектно-оријентисано програмирање Српски језик Дискретна математика Математика
IV1 Историја Енглески језик Математика, немачки језик Француски језик, историја
IV2 Физика Математика, српски језик, немачки језик Француски језик, хемија
IV3 Физика Српски језик, немачки језик Француски језик, математика
IV4 Енглески језик Математика
 
Април 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Мај 2023.
Одељ. 1 2 3 4 5
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Јун 2023.
Одељ. 1 2 3 4
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
 
Podeli: