Uočavanje naučnog problema i formulacija HIPOTEZE

Uočavanje naučnog problema i formulacija HIPOTEZE   NAUČNI PROBLEM  je NEREŠENO PITANJE KOJE SE MOŽE REŠITI SAMO NAUČNIM METODOM , TO je  SPORNO PITANJE , BEZ JASNOG ODGOVORA. Važno je formulisati problem tako da se nedvosmisleno vidi šta je pitanje i koju pretpostavku (hipotezu) treba proveriti.
Podeli:
Opširnije