Директори Гимназије

  Директори Гимназије
Стојан Бошковић 1860-1862.
Димитрије Тодоровић 1862-1864.
Јосиф Пецић 1864-1867.
Сима Бимбић 1869-1874. i 1882-1883.
Лазар Карамарковић 1874-1875.
Милан Перишић  1875-1876. i 1882-1883.
Јанићије Поповић 1876-1878.
Љубомир Бирговић 1879-1880.
Живоин Симић 1880-1882.
Јован Митровић 1883-1888.
Миладин Тутуновић 1888-1889.
Доброслав Ружић 1889-1890.
Михаило Бобић 1890-1892.  i 1893-1894.
Јован Несторовић  1892-1893. i 1898-1900.
Ђорђе Ничић 1894-1898. i 1906-1907.
Михаило А. Поповић 1900-1906.
Петар Тица 1907-1910.
Никола М. Ракић 1910-1913.
Војислав Вуловић 1913-1914. i 1919.
Владимир А. Тодоровић  1919-1923.
Маринко Станојевић  1923-1927. i 1928-1932.
Божидар Ђерић 1927-1928.
Ђорђе Мијовић 1932-1933. i 1941-1942.
Михаило Јонић 1927-1928.
Милан Ђорђевић 1933-1936.
Драгутин Цветковић 1936-1937.
Милан Цветинчанин 1937-1941. i 1945-1950.
Др Ђорђе Паунковић 1943.
Велимир Петковић 1944.
Милица Петковић 1944-1945.
Радмила Новаковић 1950-1952.
Блажа Мрваљевић 1952-1953.
Надежда Б. Поповић 1953-1954.
Веселин Трпковић 1954-1962.
Радомир Матић 1962-1964.
Добрила Миленковић 1964-1974.
Владимир Данчевић 1974-1977.
Борко Мирковић  1987-1990.
Драгољуб Јовић 1990-1991.
Биљана Ђорђевић 1991-2001.
Срђан Милијић 2001-2014.
Срђан Станојевић  2014. и данас
Podeli: