Одељења

ОДЕЉЕЊЕ IV-1 Разредни старешина – Панајотовић Олга
clip_image00
 1. Благојевић Наташа
 2. Богдановић Јелена
 3. Гицовић Душан
 4. Голубовић Драгољуб
 5. Залетел Јозефина
 6. Ивковић Милка
 7. Илић Душанка
 8. Јанковић Драга
 9. Марковић Миланка
 10. Милетић Виолета
 11. Милић Љубомир
 12. Мишић Борка
 13. Никодијевић Љиљана
 14. Пејчић Душан
 15. Петровић Божидрка
 16. Петровић Љиљана
 17. Пецовић Радомир
 18. Поповић Славица
 19. Поповић Татјана
 20. Првановић Зорка
 21. Радосављевић Мирољуб
 22. Стојковић Миријана
 23. Тирмештајн Братислава
 24. Трандафиловић Славица *
*  Разред завршили у другом граду
  ОДЕЉЕЊЕ – IV2 Разредни старешина – Здравковић Љубинка
  clip_image001
  1. Војводић Станко
  2. Гмитровић Миријана
  3. Грбић Душица
  4. Дамњановић Даница
  5. Живковић Паулинка
  6. Живковић Слободанка
  7. Ивановић Мирољуб
  8. Јовановић Миријана
  9. Марковић Миленија
  10. Матић Мирослава
  11. Милијић Звонимир
  12. Миличевић Мирослава
  13. Милојевић Душан
  14. Недељковић Миријана
  15. Николић Бранислава
  16. Николић Владица
  17. Николић Драгослав
  18. Петковић Драгиша
  19. Ракић Златко
  20. Ракић Милан
  21. Рашић Надежда
  22. Ромић Драгана
  23. Станковић Гроздана
  24. Стојановић Злата
  25. Џонић Мирислава
ОДЕЉЕЊЕ – IV3 Разредни старешина – Раденковић Надежда
clip_image003
 1. Абрамовић Радосава
 2. Антонијевић Милена
 3. Динић Миријана
 4. Драгић Драгослав
 5. Дудић Чедомир
 6. Ђорђевић Светлана
 7. Жикић Слободанка
 8. Иванчевић Драгица
 9. Јовановић Крста
 10. Јовић Загорка
 11. Матејевић Љубица
 12. Милетић Душан
 13. Митуловић Милан
 14. Мраовић Драган
 15. Николић Бранислава
 16. Пајић Гордана
 17. Панајотовић Љубомир
 18. Панић Светлана *
 19. Пејовић Драгана
 20. Пејчић Ружица
 21. Петровић Мирослав
 22. Пешић Анка
 23. Поповић Боривоје
 24. Предић Бранислав
 25. Прелогар Терезија
 26. Радовановић Јасмина
 27. Ранђаловић Радомир
 28. Ристић Татјана
 29. Рокић Миријана
 30. Станковић Павле
 31. Стојаковић Драгана
 32. Стојановић Александар
 33. Стојановић Драгослава
 34. Тртић Милена
 35. Филиповић Радосав
 36. Флорић Спасоје
 37. Цанић Властимир
 38. Цукановић Љиљана *
   *  Разред завршили у другом граду
  ОДЕЉЕЊЕ – IV4 Разредни старешинa – Паунковић Цита
  clip_image004
  1. Аранђеловић Живорад
  2. Аранђеловић Милан
  3. Банда Нинослав
  4. Божиновић Полексија
  5. Божовић Бранислава
  6. Вујасиновић Драган
  7. Глигоријевић Славица
  8. Дикић Зоран
  9. Ђорђевић Славка
  10. Живковић Милорад
  11. Жикић Славица
  12. Јеленковић Мирко
  13. Јовановић Бошко *
  14. Јовановић Душан
  15. Јовановић Катица
  16. Костић Војислав
  17. Манић Снежана
  18. Марковић Биљана
  19. Марковић Драгољуб
  20. Миладиновић Миријана
  21. Миладиновић Радован *
  22. Милошевић Љиљана
  23. Младеновић Иван
  24. Николић Драгољуб
  25. Петрукић Загорка
  26. Поповић Душанka
  27. Радуловић Миодраг
  28. Рашић Ненад
  29. Томић Миријана
  30. Ћирић Драги
  31. Цукановић Виолета
  Разред завршили у другом граду
Podeli: