ПИСА 2022

Гимназијалци изнад ОЕЦД просека!

OECD PISA програм је програм међународне евалуације образовних постигнућа. PISA програм спроводи се од 2000. године у трогодишњим циклусима и на основу њега се систематски прати који ниво функционалне писмености достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних наука и разумевања прочитаног.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализовао је главно ПИСА тестирање у периоду од 8.03. до 15.04.2022. године. У тестирању су учествовале 183 школе које су изабране методом случајног избора, а у свакој школи такође методом случајног избора изабрано је 42 ученика који су позвани на тестирање. У двочасовном електронском тестирању читалачке, научне и математичке писмености, као и креативног мишљења, тестирано је укупно 6413 ученика. Ученици наше школе били су део овог тестирања.

Просечно постигнуће ученика Гимназије Зајечар у домену математике је 505 поена, у домену читања 499 поена и у домену наука 514 поена.  

У наставку су графички прикази просечних постигнућа ученика у Србији, суседним земљама и ОЕЦД земљама и разлике у постигнућима између различитих типова школских програма у школама у Србији.
Детаљније информације можете видети на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  
Podeli:
Opširnije

Избори за председника Ученичког парламента 2024

Као и сваке године и ове године уз помоћ Зајечарске иницијативе Гимназија је организовала непосредне изборе за председника Ученичког парламента. После предаје листа кандидата и организоване кампање, 20.05.2024 год. одржани су избори. Ове године су ученици бирали између три кандидаткиње: Марије Лападатовић (III1), Јане Урошевић (III3) и Марије Станојевић (III4). На изборе је изашло 75,8% уписаних ученика за гласање, што се не памти.  Великој излазности допринела је добра кампања кандидаткиња (гостовање др Владимира Павићевића, изложба паса, турнир у игрању игрица, добро осмишљени постери и флајери, као и завршна дебата кандидаткиња). Разлог можемо тражити и у заинтересованости ученика да активно партиципирају у животу школе. Избор ученика је да наредне школске године њихов представник тј. председник УП буде Марија Станојевић (III4) са освојених 98, тачније 45,8%  гласова од уписаних 282 гласача. Овај податак говори о убедљивој победи кандидаткиње. Честитамо победници као и осталим кандидаткињама, изборној комисији и ученицима који су учествовали у њиховим тимовима.

https://www.instagram.com/p/C7L34E3oZHo/?igsh=MXJlYW4yeDBnb2JtZw%3D%3D&img_index=1 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnova.rs%2Femisije%2Fgimnazijalci-danas-birali-predsednika-djackog-parlamenta-u-zajecaru%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR24NWrUozISVNefSRXuc5GDxQQdUIwrr0nhf26oA3hEcm70nAPvkuD98sQ_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw&h=AT1C_kOgE3Vxsckvm0HxoLvox8Z8z6XomgEduMhVdt-mtWHe_cLM6910eBZeIJNpdNE-3OkLYo5e4FjFnK-CocOsZWHVxaVnRFSk33F-Wmc-YhW18gi1wC0iaepT2MjwvA
 
Podeli:
Opširnije

Трећи београдски симпозијум о настави историје

У Београду 11. и 12. априла 2024. године одржан је Трећи београдски симпозијум о настави историје у организацији Едукације 21 и Центра за истраживање наставе историје и историјског наслеђа при Филозофском факултету у Београду, на чији позив је присуствовала и учествовала професорка историје Гимназије Сузана Томић.

На Трећем београдском симпозијуму одржане су панел дискусије и радионице у Ректорату Београдског универзитета, Француској амбасади у Београду, Француском културном центру. Панел дискусије и радионице имале су за циљ да се размене искуства стручњака из Европе и Србије у циљу осавремењивања наставе историје. У оквиру програма Симпозијума представљен је и приручник „Учионица сећања на отвореном“, насталог уз подршку Министарства просвете Републике Србије. Приручник садржи примере добре праксе наставника из Србије, у коме се нашао и пример методичке припреме часа Сузане Томић.

Podeli:
Opširnije