Даровитост и примери Ерасмус пројеката

Наставници Гимназије Зајечар, Драгана Секулић Пилиповић и Младен Шљивовић, представиће радове на међународној конференцији „Даровити и окружење – породично, образовно, пословно“ коју организује МЕНСА Србије од 24. до 26. септембра у Београду. Оба наставника потписују два рада „Еколошки отисак и начини на које можемо подстицати талентоване ученике“ и „Потрага за благом – развијање вештина 21. века у међународним тимовима кроз Ерасмус+ пројекте“. Као полазна основа за ове радове послужили су пројекти у којима наша школа учествује као координатор и партнер „From game to STEM“ и „Ecological footprint: Think , choose, reduce“. У првом раду биће представљен модел рада са даровитим ученицима који неретко премашују наставнике и како се изборити са оваквим изазовом. У другом раду биће представљен продукт Ерасмус+ пројекта реализован током наставе на даљину у којој су ученици кроз математичке задатке трагали за благом. Оба рада биће презентовала у суботу 25.9.2021.

Podeli:
Opširnije

РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2020/2021.

Анкетирано је 86 ученика. Од тог броја, њих 63 (73% ) уписало је факултете на терет буџета РС, самофинансирајућих има 17 (20% ) а преостали ученици, њих 6 (7% ), нису уписали ниједан факултет или ће покушати у другом уписном року.

Р.бр.

Факултет

Буџет

Самофинансирајући

Укупно

1 Фармација 3 3
2 Машинство 1 1
3 Архитектура 2 3 5
4 Економија 1 1 2
5 Факултет техничких наука 2 2
6 Економија и информатика Лондон 1 1
7 Безбедност 1 1
8 Висока електротехничка 2 2
9 Факултет драмских уметности 1 1
10 Филолошки и филозофски факултет (Француски, енглески, скандинавистика, холандски, италијански, немачки језик) 7 7
11 Медицински 2 2
12 Историја уметности 1 1
13 Геодезија 1 1
14 Медицина  ВМА 1 1
15 Рударски 1 1
16 Електронски 2 2
17 Ветерина 2 2
18 ФОН 2 1 3
19 Саобраћајни 3 3
20 Правни 1 1 2
21 Микробиологија 1 1
22 Новинарство 2 2
23 Грађевински 2 2
24 Социологија 3 1 4
25 Виша медицинска 4 4
26 Висока школа  струковних студија за криминалистику и безбедност 1 1
27 Висока здравствена школа струковних студија, Зубни протетичар 1 1
28 Музичка академија Румунија 1 1
29 Факултет политичких наука 4 2 6
30 Филозофски факултет, Историја 1 1
31 Метрополитен, графички дизајн 1 1
32 Сингидунум, информатика 2 2
33 Филолошки факултет, примењене уметности, сликарство и графика 1 1
34 Филолошки факултет, општа књижевност 2 2
35 Универзитет педагошких наука, васпитач 1 1
36 Унион, предузетништво и менаџмент  некретнина 1 1
37 Психологија 2 2
38 Виша информатичка 1 1
39 Факултет спорта и физичког васпитања 1 1
40 Пољопривредни факултет 2 2
Укупно 63 17 80
Podeli:
Opširnije

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 2

ОД ПОНЕДЕЉКА 20.9.2021. ГОДИНЕ ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ 2. МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА (НАСТАВА И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ).

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.
Podeli:
Opširnije

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 1

Од понедељка 13.9.2021. године примењиваће се 3. модел организације образовно-васпитног рада (настава и учење на даљину).

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.
Podeli:
Opširnije