USLOVI USPEŠNE KOMUNIKACIJE

USLOVI USPEŠNE KOMUNIKACIJE

Jezik je masivno sredstvo komunikacije. Međutim jezik nije savršen, zbog čega se javljaju smetnje u komunikaciji (komunikacija može biti otežana). Zbog toga što pojedini jezički izrazi imaju dvojako značenje, zbog toga što ljudi imaju različita iskustva, zbog toga što ljudi imaju različit pogled na svet, zbog toga što su živeli u različiti sredinama… Npr.. Pojam teorija ima najmanje dva značenja. Prema  prvom značenju pod pojmom teorija podrazumeva se svako teorijsko mišljenje. Prema drugom značenju pod pojmom teorija podrazumeva se dokazana i proverena naučna hipoteza. Pojam sloboda i pojam demokratija – za sve ljude ne znače isto. Uslovi uspešne komunikacije su:   1.U svakom procesu komunikacije treba da bude jasno koju funkciju vrše upotrebljeni jezički izrazi. Pre nego što se odredi da li jedan jezički izraz ima smisla ili je besmislen, treba tačno znati koju funkciju u datom tekstu obavlja i kojoj vrsti jezika pripada.   2. Treba da bude jasan teorijski i praktični kriterijum smisla jezičkih izraza. Pod teorijskim kriterijumom smisla podrazumeva se da jezički izrazi predstavljaju jednu logičku celinu. Pod praktičnim kriterijumom smisla podrazumevamo da jezički izrazi mogu da  se primene u praksi.   3.U procesu komunikacije svaki simbol treba da ima samo jedno značenje U naučnom jeziku vazi pravilo da u jednom istom tekstu ili diskusiji ista reč ne treba nikad biti upotrebljena u dva ili više različitih značenja. Za svako značenje treba naci poseban odgovarajuci termin. Ukoliko je to nemoguće, treba jasno nagovestiti na koje smo značenje mislili u datom slučaju. Treba da bude jasno značenje izgovorenih ili napisanih jezičkih izraza. Jezički izrazi hemije se ne mogu koristiti u poeziji. 4.Termine koji igraju značajnu ulogu u jednom izlaganju treba več na početku definisati, radi adekvatnog tumačenja i razumevanja teksta.   5.Pod kontekstom koji treba uzeti u obzir podrazumevamo celokupnost podataka koji su pretpostavljeni u jednom procesu komunikacije. Ukoliko ne znamo kontekst jednog iskaza, kao sto je autor, gde, kad, u kakvoj objektivnoj situaciji govori itd, nećemo uspeti da shvatimo pravi smisao onog sto čitamo ili slušamo. U komunikacijama jezičke izraze treba ceniti u celom tekstu odnosno kontekstu 6.Jezik je proces i vremenom se menjaju njegov rečnik i gramatika kao i značenje pojedinih reci. Treba biti dovoljno tolerantan u susretu sa promenama značenja ali isto tako i strog kada je reč o variranju značenja radi razumevanja. Postoji bitna razlika izmedju promena značenja, koje su rezultat istorijskog razvitka i onih promena značenja koje su rezultat nesposobnosti da se misli ili govori disciplinovano i sredjeno. Znači, u toku komunikacije jezički izrazi ne treba da menjaju značenje.
Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar