Upis

UPIS

Za redovne učenike mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu. Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi i izvodom iz matične knjige rođenih. Za upis u gimnaziju nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova. Redosled kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:
 • opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole
 • broju bodova dobijenih na osnovu rezultata na takmičenjima učenika osmog razreda osnovnih škola
 • rezultata na završnom ispitu
Opšti uspeh u osnovnoj školi iskazuje se brojem bodova na sledeći način: prosečna ocena opšteg uspeha u VI razredu pomnoži se sa brojem 4 a u VII i VIII razredu pomnoži brojem 5. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 70 bodova. Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa. Kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta navedenih u ovom koknursu dodeljuju se sledeći bodovi:
 • međunarodno takmičenje: prvo mesto – 20 bodova, drugo mesto – 18 bodova, treće mesto -14 bodova
 • savezno takmičenje: prvo mesto – 8 bodova, drugo mesto – 6 bodova, treće mesto – 5 bodova
 • republičko takmičenje koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta i stručno društvo: prvo mesto – 3 boda, drugo mesto – 2 boda, treće mesto – 1 bod, ako ne postoji takmičenje višeg ranga
 • prvo mesto – 6 bodova, drugo mesto – 5 bodova, treće mesto – 4 boda, ako postoji takmičenje višeg ranga.
   

Dokumenta za upis

Učesnici konkursa podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis,
 • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od šest meseci)
 • Diplome o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na međunarodnom, saveznom, republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole,
 • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima
Podeli: