Upis 2018/2019.

UPIS 2018/2019.

 
Šifra profila Obrazovni profil Kvota Upisano Min. bodova Prosečan br. bodova Max. bodova
 ZAZA GA 4R04S  Prirodno matematički smer  30 30 53,22 80,45 96,35
  ZAZA GA 4R01S  Društveno jezički smer 30 30 70,00 81,23 97,40
ZAZA GA 4R03S Opšti tip 30 30 61,17 74,14 91,03
ZAZA GA 4R31S Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku 20 18 198,16 258,55 324,95
  Za redovne učenike mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu. Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi i izvodom iz matične knjige rođenih. Za upis u gimnaziju nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova. Redosled kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:
  • opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole
  • rezultata na završnom ispitu
  • rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole
Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4). Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koji imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), dodelјuju sledeći bodovi: 1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola: – prvo mesto – dvanaest (12) bodova, – drugo mesto – deset (10) bodova, – treće mesto – osam (8) bodova. 2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola: – prvo mesto – šest (6) bodova, – drugo mesto – četiri (4) boda, – treće mesto – dva (2) boda. Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolјi ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova. Prva tri mesta, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najbolјem postignutom rezultatu na takmičenju objavlјenom na rang listi. Stručno društvo ili drugi organizator dostavlјa postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine. Postignuti rezultati dostavlјaju se u obliku rang liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Rangiraju se učenici koji imaju minimum 50 bodova.

Pravilnik o upisu u srednju školu.

 

Dokumenta za upis

Učesnici konkursa podnose sledeća dokumenta:

  • Prijavu za upis,
  • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
  • Uverenje o položenom završnom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci)
 

KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI

Podeli:

Ostavite komentar