Upis 2017/2018.

UPIS 2017/2018.

 
Šifra profila Obrazovni profil Kvota Upisano Min. bodova
 ZAZA GA 4R04S  Prirodno matematički smer 30  31 90,50
  ZAZA GA 4R01S  Društveno jezički smer  60  60  56,71
  Za redovne učenike mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu. Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi i izvodom iz matične knjige rođenih. Za upis u gimnaziju nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova. Redosled kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:
  • opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole
  • rezultata na završnom ispitu
  • rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole

Opšti uspeh u osnovnoj školi iskazuje se brojem bodova na sledeći način: prosečna ocena opšteg uspeha u VI razredu pomnoži se sa brojem 4 a u VII i VIII razredu pomnoži brojem 5. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 70 bodova. Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koji imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), dodelјuju sledeći bodovi: 1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola: – prvo mesto – dvanaest (12) bodova, – drugo mesto – deset (10) bodova, – treće mesto – osam (8) bodova. 2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola: – prvo mesto – šest (6) bodova, – drugo mesto – četiri (4) boda, – treće mesto – dva (2) boda. Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolјi ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova. Prva tri mesta, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najbolјem postignutom rezultatu na takmičenju objavlјenom na rang listi. Stručno društvo ili drugi organizator dostavlјa postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine. Postignuti rezultati dostavlјaju se u obliku rang liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Rangiraju se učenici koji imaju minimum 50 bodova.

Pravilnik o upisu u srednju školu.

 

Dokumenta za upis

Učesnici konkursa podnose sledeća dokumenta:

  • Prijavu za upis,
  • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
  • Uverenje o položenom završnom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci)
 

KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI

Podeli:

Ostavite komentar