Школа будућности 2

У оквиру Еразмус+ пројекта „Школа будућности“, наша колегиница Наташа Станојевић отпутовала је у Праг како би учествовала на курсу „Прелазак на дигитални ниво у иновативној учионици“ који организује ITC International Training Center. Током свог боравка у Прагу,  имаће практичан приступ који помаже да се побољша квалитет и ефикасност образовног процеса у било којој учионици. Подстицање критичког и креативног размишљања, вештине решавања проблема и доношења одлука, интегрисање ученика мањина током гејмификације учионице или коришћење ИКТ-а као алата за развој вештина 21. века, примери су модула курса који ће проширити наставни потенцијал и мотивисати наше ученике. Тематски и интердисциплинарни садржај ући ће у девет модула. Радиће се у оквиру групне инструктивне поставке; даће се смернице о тренутним теоријским сазнањима без предавања. Од практичних примера до дизајнирања сопствених задатака и планова предавања, размењиваће се идеје и стећи нове вештине у позитивном тренингу „учење радећи“ кроз разне заједничке и рефлективне активности.

Исходи учења:
 • Очекујемо увећање вештина за коришћење различитих иновативних метода и техника поучавања усмерених на ученике, подстицање решавања смислених задатака из стварног света и развијање трансверзалне компетенције.
 • Повећати вештине коришћења отворених и дигиталних ресурса, подржати развој дигиталних вештина и медијске писмености, повећати способност за покретање промена у погледу модернизације коришћењем ИКТ-а
 • Створити спремне материјале и идеје за подршку развоју школе или организације у области иновативног образовања у погледу интердисциплинарног и холистичког приступа.
 • Стећи технике за рад са хетерогеним учионицама, подржати укључивање различитих мањина у редовно образовање засновано на демократским вредностима, промовисати активно учешће у друштву
 • Развијати релевантне вештине на високом нивоу као што су креативност, критичко размишљање, и друге кључне компетенције кроз иновативне методе поучавања, побољшати добар квалитет редовног образовања
 • Научити се мотивисати, водити и ефикасно процењивати како би се смањила ниска достигнућа у основним компетенцијама, промовисати размену и активно учешће у образовању
 • Ревизија и развој личних и професионалних компетенција, изградња самопоуздања у промоцији иновативних и активних педагогија које одговарају друштвеној и културној разноликости
 • Упознати колеге различитих националности унутар ЕУ, укључити се у међукултурално искуство учења, разменити идеје и изградити мрежу за будућу међународну сарадњу
 • Стећи шире разумевање праксе, политика и система образовања у различитим земљама, неговати међусобно поштовање, интеркултуралну свест и уградити заједничке вредности образовања и обука
 • Обогатити вештине комуникације, побољшати компетенције на страном језику, проширити стручни речник и промовисати широку језичку разноликост ЕУ
 

HTTPS://SCHOOLOFTOMORROWSOFT.BLOGSPOT.COM

Podeli:
Opširnije

School of Tomorrow

Our school is one of the oldest schools in Serbia, and it has a tradition that lasts over 180 years. Some of our students prefer social subjects, some of the natural subjects and the students can also chose IT sector. Our students, with help of their teachers, win many rewards on competitions every day. Every year our school participates in student exchange program, so every year we have a few students from all over the world.
The goal of our project is:
 1. Introduction of new innovative methods in teaching
 2. Improving the quality of institution
 3. Regional cooperation with other schools
1. Introduction of new innovative methods in teaching
Our teachers have been to many courses for education. And even with those courses we believe that there are many other courses that can improve quality of education. Because of that, some of our teachers will visit courses after witch they will to educate other teachers and like that to improve the
quality of education in whole school.
Courses that are planned are:
 • Student-centered-Classroom:  teachers as promoters of active learning, Florence/Italy
 • Project Based Learning in the Classroom, Florence/Italy
 • Going Digital in an Innovative Classroom, Prague/Czech Republic
2. Improving the quality of institution 
In some of the courses, the teacher will develop the ability in the assessment  the quality of teaching.
Because of that they will be able  to educate other teachers from our and other schools.
 3. Regional cooperation with other schools
In this project, teacher and pshychologist will visit school in other countrie where they will accompany the IT class and meet with other ways of solving the problems with children. After that, they will share their knowledge with other teachers and help them for participation in e-Twining projects. We are planning to visit school ,,Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,, in Manavgat, Turkey.

https://schooloftomorrowsoft.blogspot.com

 
Podeli:
Opširnije

“Школа будућности”

У оквиру Еразмус+ пројекта “Школа будућности”, наше колегинице, Драгана Секулић Пилиповић и Драгана Петровић, посетиће средњу школу Muzaffer Büyük у Турској, у граду Манавгат. У току наредне недеље имаће прилику да се упознају са радом школе, приступом у раду са талентованим ученицима коришћењем технологија у образовању и са образовним системом у Турској.

 
Podeli:
Opširnije