POJAM NAUKE I NAUČNI METOD

POJAM NAUKE I NAUČNI METOD Nauka je skup svih metodički sakupljenih i sistematski sređenih znanja, kako opštih tako i onih u nekom specifičnom području ili aspektu stvarnosti. Nauka je objektivno, logički argumentovano i sistematizovano znanje o zakonitostima, činjenicama, uzrocima i pojavama u stvarnosti, stečeno i provereno egzaktnim posmatranjem, ponovljivim eksperimentom i valjanim razmišljanjem. Cilj nauke : • Da proširi znanje o fizičkom , biološkom i socijalnom svetu, van okvira onoga što se već zna; • Da objasni svet u kome čovek živi, da objasni čoveka – da pruži znanja koja će čovek koristiti (etička odgovornost). NAUČNI METOD   METOD – PUT – NAČIN NA KOJI SE ISPITUJE JEDNA POJAVA METODOLOGIJA – SINTEZA I GENERALIZACIJA SVIH METODA KOJIMA SE ISPITUJE POJAVA Metodologija (od grčkih reči methodos – put i logos – um) je nauka o putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog i duhovnog sveta). Cilj metodologije je da se pojmi (razume) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom sticanju i kritičkom preispitivanju. Metodologija nas uči kojim sredstvima treba da se služimo kako bi došli do što istinitije (objektivne) spoznaje svijeta. Prema ovom shvatanju nema metode koja ne bi bila ili empirijska ili logička disciplina, jer je sve drugo besmisleno (Poper). Zadatak metodologije ogleda se u logičkoj analizi jezika nauke i određivanju kriterijuma naučnosti. Cilj naučne metode jeste sticanje istinitog ili visoko verovatnog znanja. Proučavanje naučne metode obuhvata: •nastojanje da se otkriju pravila i tehnike kojima bi se naučnici koristili u otkrivanju znanja, tj. stvaranju teorija, •nalaženje objektivno opravdivih principa za ocenjivanje teorija na osnovu raspoloživih svedočanstava •nije moguće stvoriti sistem pravila za proučavanje stvaranja naučnih teorija i dolaženja do naučnih otkrića, ali je moguće naći pravila koja bi se uspešno mogla primenjivati u kontekstu opravdavanja.
Podeli:
Opširnije

Okružno takmičenje iz matematike

U subotu, 25.2.2012, održano je okružno takmičenje iz matematike. Svi učenici koji su se plasirali na državno takmičenje iz naše su škole – Bojan Roško (3.razred, 1.nagrada – 100 poena), Nina Petrov (3.razred, 2.nagrada – 85 poena), Aleksandar Antić (4.razred, 1.nagrada – 62 poena) i Aleksandar Milosavljević (4.razred, 2.nagrada – 55 poena). Čestitamo svim učenicima na sjajnim rezultatima a onima koji su se plasirali želimo puno uspeha na državnom takmičenju!  
Podeli:
Opširnije

Okružno takmičenje, programiranje

U subotu 3. marta tekuće godine u našoj školi održano je okružno takmičenje iz programiranja za učenike srednjih škola. Naši učenici postigli su veoma dobre rezultate. Bojan Roško ostvario je prolaz na državno takmičenje sa maksimalnih 300 poena.
Podeli:
Opširnije