III-3

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Грађанско васпитање Енглески језик Математика Историја Српски језик
2 Српски језик Српски језик Математика Математика Француски/Француски/Немачки језик
3 Математика Француски/Француски/Немачки језик Биологија Енглески језик Географија
4 Физика Хемија Географија Хемија/Рачунарство и информатика Биологија
5 Филозофија Математика Филозофија Хемија/Рачунарство и информатика Физичко васпитање
6 Биологија Историја Физика Хемија Физика
7 Верска настава Физичко васпитање Рачунарство и информатика
   
Podeli: