III-2

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Рачунарство и информатика Српски језик Физичко васпитање Географија Српски језик
2 Српски језик Енглески језик Енглески језик Физика Француски/Немачки језик
3 Географија Француски/Немачки језик Филозофија Српски језик Грађанско васпитање/Верска настава
4 Филозофија Математика Историја Енглески језик Физичко васпитање
5 Историја Ликовна култура Српски језик Музичка култура Енглески језик
6 Енглески језик Физика Биологија Математика Биологија
7 Историја
Podeli: