III-1

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Биологија Енглески језик Српски језик
2 Физика Филозофија Географија Филозофија Француски/Француски/Немачки језик
3 Српски језик Француски/Француски/Немачки језик Биологија Рачунарство и информатика Енглески језик
4 Математика Енглески језик Српски језик Српски језик Физика
5 Енглески језик Српски језик Математика Енглески језик Географија
6 Историја Ликовна култура Историја Физичко васпитање Историја
7 Физичко васпитање Грађанско васпитање/Верска настава Музичка култура
   
Podeli: