II-4

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Физика Српски језик Српски језик Физика
2 Математика Физика Дискретна математика Географија Дискретна математика
3 Српски језик Математика Програмирање/Примена рачунара Хемија Математика
4 Хемија Програмирање Програмирање/Примена рачунара Физичко васпитање Енглески језик
5 Оперативни системи и рачунарске мреже Енглески језик Математика Програмирање/Примена рачунара Историја
6 Оперативни системи и рачунарске мреже Физичко васпитање Математика Програмирање/Примена рачунара Географија
7 Верска настава Историја
8 Грађанско васпитање
   
Podeli: