II-3

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Музичка/Ликовна култура Физика Српски језик Француски језик Француски/Немачки/Енглески језик
2 Физика Француски/Немачки језик Хемија/Биологија Рачунарство и информатика Енглески језик
3 Историја Биологија Физичко васпитање Рачунарство и информатика Историја
4 Физичко васпитање Српски језик Математика Физика/Биологија Физика/Хемија
5 Географија Математика Математика Психологија Српски језик
6 Хемија Психологија Географија Математика Математика
7 Грађанско васпитање/Верска настава Француски језик Хемија
8 Грађанско васпитање
   
Podeli: