I-2

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик Математика Музичка култура Грађанско васпитање/Верска настава Биологија
2 Латински језик Математика Биологија Енглески језик Српски језик
3 Хемија Физика Српски језик Латински језик Математика
4 Географија Енглески језик Физичко васпитање Географија Рачунарство и информатика
5 Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура Хемија Рачунарство и информатика
6 Француски језик Немачки језик Математика Физика Историја
7 Историја Француски/Италијански језик
8 Италијански/Немачки језик
Podeli: