I-1

n Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Немачки језик Верска настава Грађанско васпитање
2 Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Енглески језик
3 Српски језик Рачунарство и информатика Историја Математика Физика
4 Физика Рачунарство и информатика Латински језик Хемија Латински језик
5 Биологија Географија Биологија Географија Историја
6 Француски/Немачки језик Математика Српски језик Музичка култура Ликовна култура
7 Грађанско васпитање Хемија Физичко васпитање Италијански/Француски језик
8 Физичко васпитање Италијански језик
 
Podeli:

Ostavite komentar