Deutsche Grammatik

Učenici nase škole već nekoliko godina gramatiku nemačkog jezika uče preko Power Point prezentacija, koje delom i sami kreiraju. Ovo im pre svega pomaže da na izgled dosadno gradivo obrade na njima zanimljiviji način, obzirom da mogu na jednom mestu da koriste on-line interaktivna vežbanja i kod kuće sami koriguju svoje greške. Do sada su se on-line zadaci prenosili preko facebook grupa, koje svaka grupa kreira za sebe. Cilj nam je da u ovoj godini kompletiramo celokupnu gramatiku koja je predvidjena nastavnim planom i programom i time omogućimo budućim generacijama savremeniji pristup učenju stranog jezika. Konditionalsätze Steigerung der Adjektive Relativsatze Presentation Damit und um..zu PASSIVPARAPHRASE PASSIV 2003 KUNOVCIC PARTIZIP I UND II Bedeutung von Modalverben Anastasija – Datumsangeben 97-2004 pps ADJEKTIVDEKLINATION Tamara
Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar