Archive for May, 2020

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИТ ОДЕЉЕЊЕ

Ученици који су се пријавили за полагање пријемног испита за упис у специјализовано ИТ одељење ће се пријављивати слањем мејла нашој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc). У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемног испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Гимназија обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве. Мејл адресе на које се могу ученици пријављивати су gimza@ptt.rs или info@gimza.edu.rs

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата. 

Пријемни испит из математике за упис на ИТ смер одржаће се 10.6.2020. године. Почетак је у 10.00 часова.

Детаљније информације могу се видети на http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/

 
Podeli:
Opširnije