Archive for November, 2014

Deutsche Grammatik

Učenici nase škole već nekoliko godina gramatiku nemačkog jezika uče preko Power Point prezentacija, koje delom i sami kreiraju. Ovo im pre svega pomaže da na izgled dosadno gradivo obrade na njima zanimljiviji način, obzirom da mogu na jednom mestu da koriste on-line interaktivna vežbanja i kod kuće sami koriguju svoje greške. Do sada su se on-line zadaci prenosili preko facebook grupa, koje svaka grupa kreira za sebe. Cilj nam je da u ovoj godini kompletiramo celokupnu gramatiku koja je predvidjena nastavnim planom i programom i time omogućimo budućim generacijama savremeniji pristup učenju stranog jezika. Konditionalsätze Steigerung der Adjektive Relativsatze Presentation Damit und um..zu PASSIVPARAPHRASE PASSIV 2003 KUNOVCIC PARTIZIP I UND II Bedeutung von Modalverben Anastasija – Datumsangeben 97-2004 pps ADJEKTIVDEKLINATION Tamara
Podeli:
Opširnije

Milan Antonović

antonovic  
  Ja sam Milan Antonović. Rođen sam 22. oktobra 1995. godine.  Išao sam u osnovnu školu  „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru i nosilac sam Vukove diplome za osnovnu školu. Od kad sam bio mali u meni se budila velika ljubav ka učenju i nauci. Najveću ljubav sam gajio prema istoriji i biologiji, koja se do dan danas zadržala i dalje cveta. Sada sam učenik 4. razreda prirodno-matematičkog smera u Gimnaziji. Prethodne tri godine imao sam uvek odličan uspeh (5,00) i pored toga išao sam na takmičenja iz matematike i biologije.
  Počev od prvog razreda srednje škole polaznik sam seminara u Istraživačkoj stanici Petni-ca. U prvom razredu bio sam polaznik seminara društvenih nauka i istorije. Tad sam pisao moj prvi naučno istraživački rad o putujućem pozorištu Zaječara. Od druge godine sam polaznik seminara biologije.  Ove godine sam postavio i uspešno objavio moj prvi naučno-istraživački projekat iz oblasti biologije o efektima cinka na rast, sadržaj fosfata i fotosintetičkih pigmenata graška (Pisum sativum L).  Sa mojim projektom sam  u novembru 2013. godine pozvan na konferenciju Istraživačke stanice Petnica pod nazivom  ,,Korak u nauku”. Moje istraživanje biće objavljeno ove godine u naučnom časopisu Petnička sveska. Povodom uspeha na takmičenjima i radu u Petnici učestvovao sam na nekoliko radio i TV emisija.
  U slobodno vreme volim da se viđam sa prijateljima, čitam horor romane i slušam muziku. Volim da slušam Ex-Yu, pop i klasičnu muziku.
  Ne volim mnogo da razmišljam o budućnosti, ali ipak vidim sebe kao ludog naučnika u nekoj velikoj laboratoriji. Volim biologiju, posebno molekularnu biologiju, biologiju razvića i genetiku i želim se ozbiljno time baviti u životu, to je makar sigurno. Upisaću biološki fakultet,  smer molekularna biologija i fiziologija.
Istakao bih sledeća takmičenja i nagrade:  
 1. mesto  na republičkom takmičenju iz istorije u sedmom razredu 2009.godine
Nagrada grada Zaječara 2010. godine
 1. mesto na republičkom takmičenju iz biologije u drugom razredu 2012. godine
Nagrada Hemofarma iz Vršca i Fonda za mlade talente iz Beograda
 1. mesto na republičkom takmičenju iz biologije u trećem razredu 2013. godine
Nagrada  Majora Colovića 2014. godine
Podeli:
Opširnije