Archive for September, 2012

Ljudske pobude za filozofiranje

Ljudske pobude za filozofiranje

Čuđenje

Platon i Aristotel (čuveni starogrčki filozofi iz 5. odnosno 4. veka pre nove ere) zapazili su da se filozofija javlja usled čuđenja odnosno divljenja, da je čuđenje glavna pobuda/motiv da se filozofira. l  Čemu se čudimo?
Podeli:
Opširnije

IME I POJAM FILOZOFIJE

IME I POJAM FILOZOFIJE Reč filozofija potiče od grčke reči sofija .to znači mudrost i reči filos .to znači prijatelj, ljubitelj. Filozofija je dakle ljubav prema mudrosti, težnja ka mudrosti, ne mudrost sama po sebi. Pod uticajem nemačkog i latinskog jezika kod nas je u upotrebi izraz filozofija i filozof, a ne filosofija i filosof. Stari Grci su smatrali da su samo besmrtni bogovi zaista mudri, a da običan smrtnik može samo da teži mudrosti. Zato se uopšte javlja potreba za filozofijom:? Filozofija nastaje kao izraz čovekove svesne brige za sopstveni opstanak. Još kod starih Grka javlja se ta potreba da se razumom, snagom ljudskog duha uredi ljudski svet, da se razume čovek i njegov položaj u tom svetu . Baveći se filozofijom čovek preuzima odgovornost za smisao sopstvenog života kroz prevazilaženje duševnih i životnih kriza postojanja.
Podeli:
Opširnije