Прво пилотирање државне матуре

Прво пилотирање државне матуре, које се спроводи уз подршку Пројекта државне матуре, обухватиће ученике трећих разреда из 101 средње школе и провераваће квалитет испитних задатака и дела процедура.

Како ће изгледати „велика“ матура имаће ускоро прилику да виде и испробају ученици трећих разреда из 101 средње школе у којима ће, од 27. до 30. октобра ове године, бити организовано прво пилотирање државне матуре. Припреме у оквиру Пројекта државне матуре се, упркос епидемији вируса Covid-19, одвијају према плану, па је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело одлуку да се прво пилотирање одржи у наведеном термину.

Пилотирање ће бити организовано у 50 гимназија (укључена и наша), 48 средњих стручних школа и три средње уметничке школе. Пилотираће се завршни испит и све три врсте матуре – општа, стручна и уметничка, а провераваће се квалитет испитних задатака и део процедура које се спроводе у школама у току спровођења матуре. Циљ је да се на време уоче и отклоне евентуални пропусти и недостаци, али и да се ученици навикавају на тестирање овог типа и испитне задатке.

Октобарско пилотирање је прилика за „пробу“ завршног испита на крају трогодишњег средњег стручног образовања, јер ће ови ученици већ у јуну 2021. године полагати прави завршни испит. Завршни испит тестираће се у десет школа за 22 образовна профила, а полагаће га по највише десет ученика из одељења.

Матура ће се први пут пилотирати у 50 гимназија и 38 средњих стручних школа, у којима ће пилотирање бити организовано за ученике из по два одељења. Пилотираће се само обавезни део испита, али ученици неће имати могућност да сами бирају „трећи“ предмет са Листе општеобразовних предмета (како ће бити на правој матури), већ ће полагати предмет који ће за потребе првог пилотирања унапред бити одређен за њихову школу.

Наредно, друго пилотирање матуре, планирано за мај следеће године, требало би да у потпуности личи на праву матуру, јер ће се тада, осим задатака, проверавати и све процедуре у спровођењу државне матуре.

Да подсетимо, према плану Министарства просвете, науке и технолошког развоја, матура се уводи у образовни систем 2022. године и представља важан корак ка квалитетнијем образовању. Један испит, исти за све ђаке, којим завршавају средњу школу, омогућиће објективну проверу њихових постигнућа, а тиме и објективну проверу квалитета образовања. На основу јасне и свеобухватну анализе, засноване на евалуацији резултата матурских испита, образовни систем ће бити у могућности да на најефикаснији и најбољи начин најпре ради на уједначавању квалитета образовања, а онда на његовом унапређивању. Истовремено, државна матура требало би да допринесе подизању нивоа равноправности и једнакости у систему, и повећању обухвата за упис у високо образовање.

Пројекат државне матуре пружа техничку подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја да припреми, тестира и спроведе државну матуру на крају средњег образовања. За реализацију Пројекта државне матуре Европска унија је донирала 3,7 милиона евра. Пројекат државне матуре је један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузивном образовању, итд.

  • Испитиваће се градиво (садржај наставе) из првог и другог разреда кроз конкретне задатке.
  • Пилотира се обавезни део матуре – Српски језик, Математика и предмети са Листе општеобразовних предмета (због узорка школа укључених у пилотирање неће бити пилотирани сви страни језици). Ученици ће радити по три теста, али ће предмет, који ће на правој матури у оквиру обавезног дела матурског испита моћи да бирају са Листе општеобразовних предмета, бити унапред одређен на нивоу школе (само за потребе овог пилотирања, у нашој школи то је хемија).
  • НЕ ПИЛОТИРА се практични део стручне матуре и уметничке матуре.
  • Тестови ће имати по 20 задатака, осим теста у оквиру стручног испита за ученике у средњим стручним школама који ће имати до 25 задатака.
  • Време за израду теста биће 90 минута.
  • Попуњене тестове ће прегледати екстерни оцењивачи – наставници који прегледају тестове неће прегледати тестове ученика из своје школе.
  • Како у првом пилотирању, у октобру 2020. године, неће бити тестирана цела генерација, већ само поједина одељења у пилот школама, првим пилотирањем биће обухваћени припадници неколико националних мањина (тестови ће бити преведени на матерње језике). Тестирање ће бити обављено на мађарском и босанском језику.
  • Одабраним узорком биће обухваћени и ученици са инвалидитетом и сметњама у развоју, за које ће и на пилотирању, као и на правој матури, бити прилагођавани услови полагања испита.
  • Након завршеног пилотирања, тестови ће бити доступни свим школама.
  • Информације o државној матури на https://matura.edu.rs.

Брошура за ученике.

Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar