Школа будућности 2

У оквиру Еразмус+ пројекта „Школа будућности“, наша колегиница Наташа Станојевић отпутовала је у Праг како би учествовала на курсу „Прелазак на дигитални ниво у иновативној учионици“ који организује ITC International Training Center. Током свог боравка у Прагу,  имаће практичан приступ који помаже да се побољша квалитет и ефикасност образовног процеса у било којој учионици. Подстицање критичког и креативног размишљања, вештине решавања проблема и доношења одлука, интегрисање ученика мањина током гејмификације учионице или коришћење ИКТ-а као алата за развој вештина 21. века, примери су модула курса који ће проширити наставни потенцијал и мотивисати наше ученике. Тематски и интердисциплинарни садржај ући ће у девет модула. Радиће се у оквиру групне инструктивне поставке; даће се смернице о тренутним теоријским сазнањима без предавања. Од практичних примера до дизајнирања сопствених задатака и планова предавања, размењиваће се идеје и стећи нове вештине у позитивном тренингу „учење радећи“ кроз разне заједничке и рефлективне активности.

Исходи учења:
  • Очекујемо увећање вештина за коришћење различитих иновативних метода и техника поучавања усмерених на ученике, подстицање решавања смислених задатака из стварног света и развијање трансверзалне компетенције.
  • Повећати вештине коришћења отворених и дигиталних ресурса, подржати развој дигиталних вештина и медијске писмености, повећати способност за покретање промена у погледу модернизације коришћењем ИКТ-а
  • Створити спремне материјале и идеје за подршку развоју школе или организације у области иновативног образовања у погледу интердисциплинарног и холистичког приступа.
  • Стећи технике за рад са хетерогеним учионицама, подржати укључивање различитих мањина у редовно образовање засновано на демократским вредностима, промовисати активно учешће у друштву
  • Развијати релевантне вештине на високом нивоу као што су креативност, критичко размишљање, и друге кључне компетенције кроз иновативне методе поучавања, побољшати добар квалитет редовног образовања
  • Научити се мотивисати, водити и ефикасно процењивати како би се смањила ниска достигнућа у основним компетенцијама, промовисати размену и активно учешће у образовању
  • Ревизија и развој личних и професионалних компетенција, изградња самопоуздања у промоцији иновативних и активних педагогија које одговарају друштвеној и културној разноликости
  • Упознати колеге различитих националности унутар ЕУ, укључити се у међукултурално искуство учења, разменити идеје и изградити мрежу за будућу међународну сарадњу
  • Стећи шире разумевање праксе, политика и система образовања у различитим земљама, неговати међусобно поштовање, интеркултуралну свест и уградити заједничке вредности образовања и обука
  • Обогатити вештине комуникације, побољшати компетенције на страном језику, проширити стручни речник и промовисати широку језичку разноликост ЕУ
 

HTTPS://SCHOOLOFTOMORROWSOFT.BLOGSPOT.COM

Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar