Кинеска филозофија

Место које је филозофија заузимала у кинеској цивилизацији би се могло упоредити са местом религије у другим цивилизацијама. У кинеском друштву је филозофија била брига сваке образоване особе. У давна времена, уколико је човек уопште био образован, прво образовање које је стицао било је филозофско. Бити филозоф у Кини није била делатност, већ дужност сваког човека. Сврха изучавања филозофије јесте да човеку омогући да буде човек, а не човек неке одређене врсте. Због тога у Кини нису постојали професионални филозофи који нису имали потребе да стварају формална филозофска дела. Њихова дела се састоје из списа и писама која су слали ученицима. У њима нема повезаности између ставова, а нека су сачињена од само 5000 речи. Ипак, она садрже читаву њихову филозофију. За разлику од европских филозофских дела, дела кинеске филозофије одликује недостатак систематске повезаности што се надокнађује њиховом сугестивношћу. Сугестивност је идеал кинеске уметности, те су се кинески филозофи често изражавали у облику афоризама, језгровитих изрека или алузија. У поезији оно што песник жели да саопшти често није оно што је непосредно речено, већ оно што њоме није речено. По кинеској традицији у доброј поезији је број речи ограничен, али су идеје које она наговештава безграничне, па уколико би неко дело било више систематски повезано, оно би изгубило сугестивност. Идеал кинеске уметности није без своје филозофске позадине. У поглављу књиге Chuang-tzu каже: ,,Мрежа служи за хватање рибе, али када човек ухвати рибу, нема потребе да даље мисли о мрежи. Клопка служи за хватање зечева, али када човек ухвати зеца, нема потребе да даље мисли о клопки. Речи служе да садрже идеје, али када човек схвати идеју, нема потребе да даље мисли о речима. Када бих могао наћи неког ко је престао да мисли о речима, па да с њим разговарам!” Због свих ових одлика, неко ко не говори кинески не може схватити кинеску филозофију у потпуности. Читајући превод губи се сугестивност, а то значи да се губи много. Превод може пренети само једну идеју, док оригинал често садржи много других.

Даница Цветковић IV3

Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar